de actu et visu

ZARZĄDZANIE, ADMINISTROWANIE

 • przygotowanie dokumentacji wspólnot w postaci regulaminów, statutu itp.
 • prowadzenie księgowości i rozliczeń
 • nadzorowanie pracowników lub bezpośrednich wykonawców wykonujących rutynowe prace utrzymaniowe lub naprawcze
 • określanie jakości zakupów i ich jakości, negocjowanie lub zatwierdzanie umów o świadczenie usług
 • utrzymywanie kontaktów z najemcami w zakresie poziomu świadczonych usług i innych zagadnień związanych z zarządzaniem
 • nadzorowanie wpłat wnoszonych przez najemców łącznie z odpowiedzialnością za wpływy, prowadzenie zapisów księgowych
 • nadzorowanie rachunków bankowych i opóźnionych płatności
 • windykacja należności

DORADZTWO ADMINISTRACYJNE

 • podania w każdej sprawie
 • odwołania i zażalenia od każdej decyzji
 • reprezentacja na podstawie pełnomocnictwa przed wszystkimi urzędami

FORMALNA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

 • powiernictwo inwestycyjneZ ulotką 10% taniej!!! Pamiętaj!!! Wydrukuj!!!
 • wszelkie uzgodnienia w zakresie infrastruktury
 • decyzje o warunkach zabudowy w razie braku planów miejscowych
 • proces projektowania
 • pozwolenie na budowę
 • wybór wykonawcy
 • generalna reprezentacja w sprzedaży

Dane osobowe zawarte w korespondencji będą przetwarzane w związku ze sprawą na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania. Wszelkie dane zawarte w korespondencji podane są dobrowolnie.